Mardiana

Nama                                    : Mardiana

Jenis Kelamin                      : Perempuan

TTL                                        : 12/12/1978

Unit Kerja                             : Jurusan Seni Pertunjukan

Jabatan                                 : PENGOLAH DATA AKADEMIK

Pendidikan Terakhir           : –