Fauziana Izzati,S.Sn.,M.Sn

Nama                                    : Fauziana Izzati, S.Sn.,M.Sn

Jenis Kelamin                       : Perempuan

TTL                                         : Padang Tiji, 19 januari 1993

Unit Kerja                             : Jurusan Seni Rupa dan Desain/Prodi Kriya Seni

Pendidikan Terakhir            : S2 Pencipta dan Pengkajian Seni