Desi Anggrayani, A.Md

Nama                                     : Desi Anggrayani, A.Md

Jenis Kelamin                      : Perempuan

TTL                                        : 10/12/1989

Unit Kerja                             : Subbagian Tata Usaha, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Jabatan                                 : Pengelola Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran

Pendidikan Terakhir           : D-III