Benny Andiko, S.Sn.,M.Sn

Nama                                    : Benny Andiko, S.Sn.,M.Sn

Jenis Kelamin                       : Laki-laaki

TTL                                         : Bayur, 28 April 1990

Unit Kerja                              : Jur Jurusan Seni Pertunjukan/Prodi Seni Karawitan usan Seni Pertunjukan/Prodi Seni Karawitan

Pendidikan Terakhir            : S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni

Google Schoolar : https://scholar.google.com/citations?user=l7PnaBUAAAAJ&hl=id&oi=sra