AHMAD SHOLIHIN, S.Sn.,M.Sn

Nama                                    : Ahmad Sholihin, S.Sn.,M.Sn

Jenis Kelamin                     : Laki-Laki

TTL                                         : Bukittinggi, 05-08-1989

Unit Kerja                            : Seni Rupa Murni

Pendidikan Terakhir        : S2

NoNomor SuratJenis DokumenAksi
1
2
3
4
NoPerguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1S.SnS1
2M.SnS2