Abdul Rozak, S.Sn.,M.Sn

Nama                                    : Abdul Rozak, S.Sn.,M.Sn

Jenis Kelamin                       : Laki-laki

TTL                                         : Jakarta, 19 Januari 1993

Unit Kerja                              : Jurusan Seni Pertunjukan/Prodi Seni Karawitan

Pendidikan Terakhir            : S2 Pencipta dan Pengkajian Seni

link tabel

link tabel