Dian Permata Sari, S.Sn., M.Sn

Nama                                    : Dian Permata Sari, S.Sn., M.Sn

Jenis Kelamin                     : Perempuan

TTL                                         : Bukit Tinggi/11 Juni 1990

Unit Kerja                            : Prodi Seni Teater / Jurusan Seni Pertunjukan

Pendidikan Terakhir        : S2 / Penciptaan dan Pengkajian Seni

Google Schoolar : https://scholar.google.com/citations?user=ReHM5IUAAAAJ&hl=id